Hjem

Velkommen til ”Monolitten”!

På grunn av pandemien har dessverre lokalet vært stengt i
15 måneder. Smittesituasjonen er pr. i dag mye lettere, men det skal
lite til før vi får nye alvorlige utbrudd.

Idd og Enningdalen Historielag har derfor laget noen retningslinjer for
besøk inne i «Monolitten»:

• Det er kun tillatt med fem – 5 – personer i lokalet om gangen
• Det er påbudt med munnbind for alle (ned til 12 år)
• Det brukes håndsprit ved inngang og utgang av lokalet

 

De første mindre skissene til en gigantisk menneskesøyle skriver seg fra 1919. Vigeland modellerte søylen i full størrelse i leire på sitt nye atelier på Frogner i 1924-25, hvoretter den ble støpt i gips. Høsten 1926 ble en flere hundre tonns granittblokk fraktet sjøveis opp Oslofjorden fra et steinbrudd ved Halden. Fra Bestumkilen i Oslo ble den fraktet ved hjelp av skinner og et sinnrikt løfteapparat som fordret ingeniørkunst av fremste klasse.

Blokken ankom sitt bestemmelsessted i parken i begynnelsen av 1927 og ble reist i stående stilling sommeren 1928. Deretter bygget man den inn i et skur og monterte gipsoriginalen ved siden av. I 1929 kunne overføringen av den 17 meter høye søylens 121 figurer starte. Man begynte på toppen og hugget seg nedover. Det tok tre steinhuggere 14 år å få arbeidet ferdig. I 1943 kunne endelig den siste delen av søylens originale gipsmodell demonteres og fraktes tilbake til Vigeland-museet, hvor den fremdeles er utstilt.